S7:28b(Rubrik:)
Löre 1/4 hemman i Glandzhammar sochen    Tunland.  Höö.
som cantzelie rådet herr Carl Bonde sigh                      lass.
tillbyter, uthi huilken by ähr 2:ne heehla
hemman des uthan.


            Notarum explicatio.
Litter.
A. Hemmanetz bygnings tompt.
B. Uthsäde i norra giärdet,         1 5/8.           1 5/8.
C. Dito i söra giärdet,                   1/2.
   Lindewall, 3/8 tunland,                                  1/8.       1.
D. Andra åhrs uthsäde uthi
   östra giärdet,                                             2 1/2.
   Lindewall,                                                                1.
E. Engen, 2 3/4 tunland á 2 lass,                                   6.
                                                             ______________
                                                                    4 5/8.      8.
Till detta hemmanet ähr godh åker
men lijten och elak ängewall, litet
muhlebete stenigt, lijten skogh knapt
till gårdh fångh och wedbrandh,
intet fiske.


(Karttext:)
Frosta egor.
Måse och myre wall.
Graan backa.
Starr engh.
Löreby.
1 hemman.
1 hemman.
Schiölfs egor.
Leer jordh.
Leer jordh.
Skogh och uth mark.
Eke backar.
Leer jordh.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.