S7:29a(Tom sida:)
29.

No 26.
Walla i Glanshammars
härad och sochn.