S7:30a(Tom sida:)
30.

No 27.
Siölfzby i Glanshammars
härad och sochn.