S7:31c(Tom sida:)
No 19.
No 28.
Glanshammars by i
Glanshammars
härad och sochn.