S7:32a(Tom sida:)
32

No 23.

No 29.
Biörka by uti Glansham-
mars härad och sochn.