S7:32b(Rubrik:)
Biörka byes beskriffningh uthi                                                   Tunland.  Höö.
Glandzhammars sochen som består af 2:ne lijka hemman,                         lass.
af hwillka 1, nembligen wästra gården, landzhöfdingen
herr Lennart Ribbingh af konglig maijt och cronan sigh
tillbyter.

                     Notarum explicatio.

A. Wästra gårdens byggnings tompt.
B. Uthsädet i östra giärdet,                                          12.
   Ibidem hafre jordh,                                                     3.
   Lindewall, 1 tunland,                                                                           1.
                                                                             ________15.
C. Samma åhretz uthsede en åker wreeth,                                4.
           Andra åhrs uthsäde.
D. Wästra giärdet upgiord åker,                                  12.
   Ibidem hafre jordh,                                                    3.
   Linde wall, 1 tunland,                                                                          1.
E. Een åker lycka, hafre jordh,                                     2.
                                                                             ________17.
F. Een engh kallat Åkerengen, 8 tunland á 1 1/2 lass,                             12.
G. Hafre engen kallat, 30 tunland á 1 1/2 lass,                                        45.
H. Engen Myran, 7 1/4 tunland á 2 lass,                                                14 1/2.
   Een betes haga.
        Noch 2:ne kärr som bärgas i skogen.
   1:a. Kallat Hars måsen,                                                                       6.
   2:a. Wedhuggs kärret,                                                                       12.
   Humble stenger.                                                            ______________
                                                                                             36.         91 1/2.
Nödhtårftigh muhlbeete och uthrymme, skogh till
ladutimmer, gårdefång och wedebrandh, något
stenigh och bärgot mark.


(Karttext:)
Skough och uthmark.
Hage.
Leer jordh.
Skogsbacka.
Leer jord.
Små starr och måse wall.
Måse wall.
Stenugh och sandblandat jordh.
Bifwer egor.
Måse wall.
Steen backe.
Leer och sandblandat.
Krougsta egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.