S7:33a(Invikt flik:)
33.
No 25.

No 30.
Tåsta i Glanshammars
härad och sochn.