S7:33b(Beskrivning:)
Geometrisk charta.                                          Tunland.  Höö.
Tåsta frälsze hemman 1                                                   lass.
uthi Glandzhammars sochen, landz-
höfdingen wellborne herr Hindrich
von Fallkenbergh till konglig maijt
och cronan emot förbytning opdrager.

A. Hemmanetz bygnings tompt.
B. Norra giärdetz uthsede,                   8.
   Ibidem hafre jordh,                              5/8.
                                                     __________8 5/8.
   Linde wall,                                                                  1.
C. Södra giärdetz uthsäde,                   6 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                               5/8.
                                                    __________ 7 1/8.
   Linde wall,                                                                  3.
D. Engen som består mehrendeehls
   af hårdh wall, 11 1/2 tunland á 2 lass,                         23.
E. Lill engen, 1 3/8 tunland á 2 1/4 lass,                            5.
F. Een grääs tompt widh byen, 3 tunland
   á 2 1/2 lass,                                                                 7 1/2.
G. Een grääshaga wedh knecht stugun
   af grof wall, 2 tunland á 2 lass,                                    4.
H. Tuenne betes hagar.
    Humblegårdh till 150 stänger.                   ______________
                                                                       15 3/4.   43 1/2.
J. Noch finnes uthi Skahlu åker-
   järde een uhr fiäll som
   består af up jordh åker,                                     1/2.
   Lindewall,                                                         1/2.
                                                                 _______________
                                                                       16 3/4.


(Karttext:)
Uthjordh.
Hårdwalldh.
Eke backa.
Knechte stuga.
Leer jord.
Lindh wall.
Starrwall.
Leer jordh.
Små starrwall.
Uthjordh.
Sandblandat jordh.
Kållgårdh.
Hälla egor.
Betes hage.
Starr wall.
Leer jordh.
Back stugu.
Uthjordh.
Kumbla egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.