S7:34a(Tom sida:)
34.

No 17.

No 31.
Tible by uti Örebroo
härad och Almby sochn.