S7:34b(Rubrik:)
Örebro län, Glanshammars härad.
Affsätningh på 1/2 hemman
uthi Tijbleby i Allmby sochen, huilket
cantzelie rådet höghwellborne herr Carl Bonde
af konglig maijt och cronan sigh tillbyter.


            Notarum explicatio.                                               Tunland.  Höö.
                                                                                                              lass.
A. Des bygningstompt.
B. Uthsäde i södra giärdet ena åhret,                            5 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                                                    1 5/8.
   Lindewall,                                                                                             2.
                                                                               ________  6 7/8.
C. Lilla giärdet, andra åhrs uthsede,                                  7/8.
   Ibidem lindewall,                                                                                   1.
D. Wästra giärdet, samma åhret,                                   5.
   Ibidem hafre jordh,                                                       3/4.
   Lindewall.                                                                                             1 1/2.
E. Een åkerhaga någet afsides,                                      1 1/4.
                                                                                ________ 7.
F. Österengen medh ett hage ställe, 7 tunland,                                        10.
G. Söder engen, 6 3/4 tunland á 2 lass,                                                   14.
H. Een lijten betz haga orögdh.                                          ________________
   Humblestenger 150 stenger.                                                  13 7/8.    28 1/2.

Hwadh denne byes widare willkor och lägenheeter
widhkommer, så finnes här till godt muhlebete,
fånghskough och wedebrandh.


(Karttext:)
Almby kyrkia.
Almby egor.
Näsby egor.
Tibbleby.
Söderby egor.
Leer jordh.
Marks egor.
Stenigh och sandblandat jordh.
Knechte stugu.
Markz egor.
Små starr wall.
Skough och uthrymme.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.