S7:36c(Karttext:)
Elftompta egor möta på denna sijdan.
Öhrebro stadz egor på denna sijdan.
Betees haga som ähr medh tall skough bewuxen.
Måsse båtten och tufwigh medh biörke skough.
Saug jord.
Saug jord.
Måsse wall och tufwigh.
Tall skough.
Leer jordh.
Tall skough.
Saug jord.
Saugh jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Leer blandat jordh.
Saugh jordh.
Saugh jord.
Leer jordh.
Små biörke skough och tufwigh engh.
Lindh.
Linda.
Leer blandat jordh.
Saug jordh.


Författad år 1687
af
Gabriel Thoring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.