S7:36d(Tom sida:)
No 33.
Roosta uti Örebroo har1<ad>
och Långebro2 sochn.


_____________
1Fel för härad.
2Fel för Längebro.