S7:38b(Rubrik:)
Kiörningztorp, frälszehemman 1
uthi Längebroo sochen, maioren
wellborne herr Gustaff Anrep till
konglig maijt och cronan opdrager
emot förbytningh.


         Notarum explicatio.

A. Des bygnings tompt.
B. Östra giärdet,                                                  7.
   Ibidem hafre jordh,                                            1.
                                                                   __________8.
C. Wästra giärdet,                                                6.
   Ibidem hafre jordh,                                            1 1/8.
                                                                     _________7 1/8.
   Lindwall, 4 tunnelandh,                                                             4.
D. Engen mycket orögd till half deehlen,
   36 tunland á 2 på lasset,                                                         72.
E. Några teegar på Rundbo slätten,
   5 tunland á 1 1/2 på lasset,                                                        7 1/2.
F. Een engebröth af hästhagen, afstängdt,                                  12.
G. Een hästhaga.
H. Een kallfhaga.                                                        _____________
                                                                                     15 1/8.  96 1/2.
Widare dätta hemmanetz beskaffen-
heet ähr här till skiöen skough,
godt muhlbeete. Hwars om-
wärfwande råågångh bemärkt
ähr medh litter J.


(Karttext:)
Lind.
Mooleer.
Kiältorps egor.
Backa.
Leer jordh.
Suart mylla.
Linda.
Backa åker giärde.
Hage.
Mellan kiärret.
5 stena röse.
Småt starr.
Fintorpz egor.
Staw.
Backa egor.
Een lijten kiärr rögningh.
Höke kärret.
Gran backa.
Räfbärget.
Höksten tallmo.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


(Kompass:)
Norr.
Wester.
Öster.
Söder.