S7:39a(Tom sida:)
No 36.
Kiörningztorp uti Örebro
och Långebroo1 sochn.


_____________
1Fel för Längebroo.