S7:39b(Invikt flik:)
39.

No 34.
Sundbytorp och Hiäl-
marsnääs uti
Örebro härad och Almby sochn.