S7:39c(Beskriving:)
Affsätningh uppå nährschrefne                                  Tunland. Höö.
hemman, huilka cantzele rådet höghwelborne                           lass.
herr Carl Bonde uthbyter, nembligen.

        Allmby sochen.
         Sundbytorph 1/2 hemman.
A. Däss bygningstompt.
B. Uthsäde eena åhret,                                               4 1/4.
   Ibidem lindewall, 10 tunland á 2 lass,                                 20.
C. Uthsäde andra åhret,                                             5 1/4.
   Ibidem linde wall, 2 tunland                                                 2.
D. Wäster engen uprögd wall, 11 tunland á 1 1/2 lass,            16 1/2.
E. Öster engen uprögd wall, 9 tunland á 1 1/2 lass,                 13 1/2.
F. Een grääs haga, 1 1/4 tunland á 3 lass,                                 4.
G. Een beeteshaga.                                               ______________
                                                                                 9 1/2.   56.
        Sundztorp 1/4 hemman.
H. Des bygningstompt.
J. Eena åhretz uthsäde,                                      2 1/2.
K. Andra åhret,                                                 1 7/8.
                                                                     ______4 3/8.
   Ibidem lindewall, 2 tunland,                                                 4.
L. Engen, 9 1/2 tunland á 2 lass,                                            19.
M. Een engehaga, 3 tunlandh á 1 1/2 lass,                                5.
                                                                           _____________
                                                                                 4 3/8.   28.
         Hiällmarsnääs 1/4 hemman.
N. Däss bygningztompt.
O. Uthsäde dätt eena åhret,                                       1 1/2.
   Ibidem lindewall, 2 tunland,                                                 4.
P. Uthsäde andra åhret,                                             3 1/8.
Q. Engen som består af hårdh wall och
   små starr, 9 1/2 tunland á 2 lass,                                         20.
                                                                           ______________
Uthrymme och skough på Sundby                             4 5/8.    24.
byes egor.


(Karttext nedre vänstra:)
Hielmar lacus.
Stenugh jordh.
Starrwall.
Sundby engh.
Granbacka.
Sundby haga.


(Karttext högra:)
Granbacka.
Starr och måse wall.
Starr wall.
Orögdt kiärr.
Sand jordh.
Sand blandat.
Ekebytorpz egor.
Gräflinge egor.
Starr engh och måsigh wall.
Biörk leera.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.