S7:40b(Beskrivning:)
Hiulbergia 1/4 crono uthi Örebro
härad och Eker sochn, af giärde hemman uppå Ekersbyes
egor.

A. Byggningz tompten.                                                                           Åker.  Engh.
B. Upgiord åker uthi södra giärdet af grund spick                                tunland.  lass.
   leera jord, kan beräknas till hwart 4:de korn,                      2 1/8.
   No 1, een åkerbröt af öhr jord, beräknas hwart 4:de korn, 1 1/16.
   No 2, een bröt nylligen upkiörd till hafre jord,                        3/8.
                                                                                          _________3 9/16.
   Ibidem lindewall, 2 1/16 tunland á 1 lass,                                    2 1/16.
C. Andra åhrs uthsäde uthi nårra giärdet, no 3, af
   öhr jord, kan beräknas till hwart 4:de korn,                        1 1/4.
   No 4, een åkerbröt af leen jord, kan räknas till hwart 4:de korn, 1 3/8.
   No 5, åkerbröt af saugh jord, räknas till 3:die korn,            1.    
                                                                                        __________3 5/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 lass,
   Engen af små starr wall, no 6, 16 7/8 tunland á 1 1/2 lass,         25 5/16.
   No 7, hårdwallz engh, 3 7/8 tunland á 1 lass,                              3 7/8.
   No 8, ett enge stycke af röö dyie och måsse
   medh fräcken och bladigh wall, 7 1/8 tunland á 1 lass,                7 1/8.
   Een betees haga medh tall skough.                              _________________
     Humble gård 60 stänger.                                                                 7 3/16.  39 6/16.

Godt muhlbete, fånge skough sampt wedebrand af
gran och tall skough. Den rågång som kringh wärfwar
hemmanetz skough ähr bemärkt medh litter F.


(Karttext:)
Röckelinge egor på denna sijdan.
Fall.
Tree stena rösse.
Gran skough.
Tall och ungh gran skough.
Röö dyie och måsse wall medh fräcken och bladigh wall.
Steen på traphällan.
Tree stena rösse.
Hård wall.
Leen jord.
Ekersbys skoug och marck på denna sijdan.
Saugh jordh.
Öhr jord.
Lind.
Lind.
Små starr wall.
Öhr jord.
Grund spicklera jord.
Lind.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.