S7:40c(Beskrivning:)
Ekersby uthi Öhrebro häradh och
Ekers sochn, säx hela hemman af lika
stoorleek till egorne, der af ett hellt crono hemman ähr rust stambe.
        Byszes öhre tahl.

                  1, crono hemman, rust stamb,                           22.
                  1, Pär Pärsson, 1/2 skatte och 1/2 crono,           22.
Nämbligen. 1, Biskopz gården, 1 hell skatte,                      22.
                   1, nårra gården, 1/2 skatte,                               22.    132 öhrtugland.
                   1, näst södra gården, 1/2 skatte och 1/2 crono,  22.
                   1, södra gården, 1 heelt skatte,                        22.

A. Byszens huus tompter.                                                             Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet af leerjord,                      tunland.  lass.
   kan beräknas till hwart 6:te korn,                           22 7/8.
   No 1, een åkerbröt af saugh och leen jord, kan beräknas
   till hwart 5:te korn,                                                  7 3/4.
   No 2, een åker bröt af spick leera jord, kan be-
   räknas till hwart 4:de korn,                                      8 3/8.
   No 3, een åkerbröt nylligen upgiord till hafre jord,
   af leen och saugh jord,                                            5 1/8.
   No 4, een linda som är duglig till åker, 2 tunland,
                                                                            _______
                                                                               44 1/8.
   Hwar af blifwer rust stambens andehl,                                      7 11/32.
C. Andra åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af leer jord, 40 7/8.
   No 5, een åkerbröt af leen jord,                              6 1/2.
   No 6, een åkerbröt nyligen upkiörd till hafre jord,    6.
   No 7, twenne åkerbröten som äre duglig till åker, 4 1/8.
                                                                            ________
                                                                               53 3/8.
   Hwar af blifwer rust stambens andehl,                                      8 7/8.
D. Söder engen som beståår af hårdh wall, 23 5/8 tunland á 2 lass, 47 1/4.
   No 8, uthi samma engh af sanck röö dyi och sma1 starr-
   wall, 12 1/4 tunland á 2 lass,                                           22 1/2.
   No 9, uthi samma engh af wit måsse och starrwall,
   5 tunland á 1 1/2 lass,                                                       7 1/2.
E. Nårr engen af hård wall, 19 7/8 tunland á 2 lass,             39 3/4.
   No 10, ibidem samma engh af skarp och hård tufwigh
   wall, 22 tunland á 1 lass,                                                22.
   No 11, noch een engetegh af måsse och sanck medh små
   starr wall, 17 tunland á 2 lass,                                        34.
                                                                                 _________
                                                                                      175.
   Hwar af blifwer rust stambens andehl,                                                 29 1/8.
F. Råningen nyligen uptagen till dhe 3:ne södra
   gårdarne af hård wall 11 1/2 tunland, hwar af
   blifwer rust stambens andehl, 3 13/16 tunland á 1 1/2 lass,                       5 5/8.
                                                                                              ________________
                                                                                                16 7/32.  34 3/4.
Wijdare denna byes lägenheeter finnes her till godt
muhlbette, fångh skough och wedebrand. Den rå-
gångh som kringhwärfwar desse hemmas skough och
mark är medh litter G bemärk, är och till
achtandes at på östra sijdan pratederar Torpa by
denn linia som medh litter H betecknadt, ligger
och 1/3:des2 tårp på des uthmark benembd Juhlbergia.
Åkerbruket blifwer hwart annat åhr i träde.


_____________
1Fel för små.
2Fel för dels?