S7:40e(Tom sida:)
No 37.
Hiulberga och Ekers by
uti Örebro härad och Ekers sochn.