S7:41c(Tom sida:)
No 38.
Blacksta uti Örebro
härad och Kijl sochn.