S7:42c(Tom sida:)
No 39.
Röcklinge uti Örebroo
härad och Kijl sochn.