S7:43c(Tom sida:)
No 40.
Hälleby uti Örebroo
härad och Kijl sochn.