S7:44c(Tom sida:)
No 1.
No 41.
Hättinge, Håstad och Nible
uti Örebro härad och Nible, Gräfwe sochn.