S7:45(Rubrik:)
Kiältorp frälszehemman 1
uthi Gräfwe sochen, majoren
wellborne herr Gustaff Anrep till
konglig maijt och cronan opdrager
emot förbytningh.


         Notarum explicatio.

A. Des bygnings tompt.                                 Tunland. Höö lass.
B. Uthsäde uthi wästra giärdet,
   tunnelandh                                     6 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                        1.
                                                   _________7 1/2.
   Linde wall, 4 tunland,                                               6 1/2.
C. Östra giärdet, andra åhret,
   tunnelandh,                                    7.
   Ibidem hafre jordh,                           1/4.
                                                   _________7 1/4.
   Lindewal, 5 tunland,                                                7 1/2.
D. Engen hallfdehlen orögdh,
   till 32 1/4 tunland á 2 lass,                                      64 1/2.
   Humblegårdh till 100 stenger.
E. Een kallfhaga.                                      ________________
                                                                   14 3/4.  78 1/2.
   Ingen skough till gård
   fångh. Elack eller knapp
   wedebrandh i engen.
   Uthrymme och muhlebete
   medh Gräfwe by. Intet
   fische.


(Karttext:)
Ladugårdenh engen Rönningen.
Starr wall.
Uthmark medh Gräfwe byen.
Wide skogh.
Linde wall.
Linda.
Leer jordh.
Linda.
Wide skogh.
Leer jordh.
Engh.
Små starr wall.
Kiörningztorpz egor på denne sijdan.
Hårdh wall.
Hårdwalls engh.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.