S7:46b(Beskrivning:)
                                                              Transporten,  20 7/8.  6 1/2.  9 5/8.
   No 8, af höghländigh grund öhr jord, kan be-
   räknas till hwart 5:te korn,                                           1 1/4.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 1 lass,                                1 1/2.
                                                                              ____________
                                                                                   22 1/8.  8.
   Hwar af blifwer ruststambens andehl,                11 1/8.
   No 2, en nyligh upbrukat åkerhaga á tunland,     2.                       13 1/8.
   Åker hööet 8 lass, hwar af uthföres för hwart annat
   åhrs träde skull,                                                                    4.
E. Söder engen, no 10, af hårdwall neder widh
   giärdet, 12 1/2 tunland á 2 lass,                                           25.
   No 11, af sank små staar wall, 8 3/4 tunland á 2 lass,           17 1/2.
   No 12, af sidländigh hårdwall, 12 tunland á 1 1/2 lass,         18.
   No 13, höghländigh skarp hårdwall, 8 tunland á 1 lass,         8.
   No 14, ibidem af hård wal, 7 1/2 tunland á 1 1/2,                  11 1/4.
F. Nårra hagen, no 15, af hård wall, 14 tunland á 2 lass,        28.
   No 16, höghländigh hårdwall, 15 tunland á 1 1/2 lass,          22 1/2.
                                                                             _____________
                                                                                           134 1/4.
   Hwar af blifwer rust stambens andehl,                                                       67 1/8.
G. Een liten betees haga till byen.                                                _______________
                                                                                                       22 3/4.  67 1/8.
   Wijdare denne byens lägenheeter finnes her till
   godt muhlbetee sampt fångh skough och wede-
   brand. Men icke ifrån dhe andre omliggiande
   byar och Bärgzslagen af rössat.