S7:46c(Karttext:)
Höker kulla egor.
Ahl skough.
Hafre jord.
Lind.
Lind.
Hård wall.
Lind.
Muhl och kallkstens jord.
Öhr jord.
Gummar bake.
Hårde wall.
Leer jordh.
Lind.
Höghländigh hård wall.
Leerblandat saugh jord.
Muhl och leerblandad jord.
Tompt.
Haga.
Lartorps egor på denna sijdan.
Öre jord.
Leerblandat.
Leerblandat jord.
Hård wall.
Hård wall.
Sanckt medh små starr.
Hårde wall.
Grund höghländigh kalke jord.
Lind.
Ahl skough.
Måsse odugeligh medh små talle buskar.
Örr jordh.
Ahle skough odugligh att rödia.
Lind.
Skough och uthmark.
Hårde wall.
Betees haga.
Kartorpz egor.