S7:46e(Karttext:)
Präste gårdz engh.
Grund spicke leera jord.
Gräs haga.
Hammarby egor.
Nor gården.
Leer jord.
Mellan gården.
Söder gården.
Måsse.
Leer jord.
Muhl och leer jordh.
Odugeligh tall backa.
Muhl och leer jord.
Små starr wall.
Broby engh.
Saugh jord.
Spick leera jord.
Lissle broo.
Prestens tegh.
Skall backa.
Prestens tegh.
Prestens tegh.
Prestens tegh.
Falla egor på denna sijdan.
Tall skough och moo marck.
Ullawij egor.
Betees hagar.
Hälleby tårp.
Tall stube.
Hård wall.
Een afblåst gran stubbe.
Fall som nylligen af skoug eld för brändt är.
Hälleby torpz egor på denen sijdan.
Sää broo.
Blacksta egor.
Åhl kiälla.
Röllinge egor.
Tall stubbe af huggin.
Kiär.
Kåhle båtten.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.