S7:46f(Tom sida:)
No 44.
Wärberg i Tyslinge o<ch>
Wallby i Kijl sochn och Örebro