S7:47c(Tom sida:)
No 43.
Hökerkulla utij Orebro1
härad och Tyslinge sochn.


_____________
1Fel för Örebro.