S7:48c(Tom sida:)
No 45.
Lartorp uti Örebro härad
och Tyslinge sochn.