S7:49c(Tom sida:)
No 46.
Åtskillige hemmans skog
uti Örebro härad och Tijslinge sochn.