S7:50(Rubrik:)
Walla frälsze hemman 1,                         Tunland.  Höö.
i Tysslinge sochen, maioren                                    lass.
wellborne herr Gustaff Anrep till
konglig maijt och cronan opdrager
emot förbytningh.


           Notarum explicatio.

A. Hemmanetz bygningz tompt.
B. Wästra giärdet,                         10.
   Ibidem hafre jordh,                       2.
                                                _______ 12.
   Lindewall, 2 tunland,                                       3.
C. Södra giärdet och östra,              9 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                       1 1/2.
                                              ________ 11.
   Lindewall, 3 tunlandh,                                      4 1/2.
D. Engen af staar wall, något hårdh
   wall, 68 tunlandh á 1 1/2 på lasset,                  93.
E. Een betzhaga.                                 ___________
                                                               23.  100 1/2.
Dätta hemmanetz widare lägenheeter
befinnes her till godh fånge skoug
och någen granskough till timber.
Godt muhlebete. Ingen humble-
gårdh.


(Karttext:)
Hålstorps grindh.
Norra Walla egor.
Stenugh och sandblandat jordh.
Gran och små ahl skogh.
Stenug och sandblandat jordh.
Hållstorpz engh.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


(Utanför ramen:)
N:o 47, Walla i Örebro härad och Tijslinge sochen.