S7:51a(Tom sida:)
51.

No 3.
No 48.
Dyringzbyn uti Örebro härad
och Täby sochn.