S7:51b(Rubrik:)
Uthi Dyringzbyen frälsze hemman 1/2,                          Tunlandh.  Höö lass.
uthi Täby sochen, majoren wellborne herr Gustaff
Anreep, till konglig maijt och cronan emot för-
bytningh opdrager.


                Notarum explicatio.

A. Hemmanetz bygnings tompt.
B. Östra giärdetz uthsäde,                                   3.
   Ibidem hafre jordh,                                          1.
                                                                   ________ 4.
C. Träte grindz giärdet,                                       6.
   Ibidem hafre jordh,                                          3.
                                                                   ________ 9.
                                                                                _______13.
D. Bäcke giärdetz uthsede,                                 3.
   Ibidem hafre jordh,                                          1 5/8.
                                                                   ________ 4 5/8.
   Linde wall 3/4 tunland,                                                                       1 1/2.
E. Södra giärdes uthsäde,                                   4 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                                          1 1/8.
                                                                   ________ 5 5/8.
                                                                                 ______ 10 1/4.
F. Engen belägen söder om åker giärden, 5 7/8 tunland á 2 lass,          12.
G. Een enge hage uthom Bäcka giärdet, 2 1/2 tunland á 2 lass,               5.
H. Een engh på uthmarken, kallas nederengen, 5 1/2 tunland á 1 lass,     5 1/2.
J. Een engh kallas öfwer engen, belägen på uthmarken,
   8 tunnelandh á 1 1/2 lass,                                                                  12.
K. Hoopa hagen 2:ne teegar 1 tunland ,                                                1 1/2.
                                                                                        _________________
                                                                                              23 1/4.  37 1/2.


(Karttext:)
Starr och måsewall.
Små fnugg wall.
Starr wall.
Uthmark.
Små stall1 wall.
Dyrings torps egor.
Trätegrinden.
Norra gården.
Skogz backa.
Södra gården.
Leer jordh.
Leer jordh.
Småå starr wall.
Täby egor på denne sijdan.
Ene backe.
Råby egor.


Anno 1687 af
G. Thoringh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


__________
1Fel för starr?