S7:14(Invikt flik:)
14.

No 12.
Emo och Brootorp
i Skyllersta härad
och Swinehwad
sochn.