Skytt:Pärm

(Framsida:)
No. 10.

Malmö huss lähn Sküjdz härad
Cartor bro
Anno 1661

Nummero 70.

(Etikett av yngre datum:)
Oxie och Skytts härad

(Rygg:)
Landtmätare chartor Öfwer Skytz härad 1661
B2.

(Baksida utan text)