Skytt:Register 1


(Rubrik:)
Effterskreffne
sochner
affmätte j Skiydz
häradh 


Hwällinge sochn och
by                                                folio        1
Häresztåph by                             folio        9

Bodarph sochn och
by                                                folio        13
Wästra Wärlinga                         folio        17

Södhre Håszlöff sochn
och by                                         folio        23
Norre Håszlöff                            folio        27

Rändz sochn. Fredzhög              folio        34
Rändz by                                    folio        36
Härmansztårph                           folio        39
Kiämpinge                                  folio        421
Stäffwige                                    folio        48

Store hammar sochn   
och by                                        folio         54
Lille Hammar                            folio         57
Skåhenör medh
Falstebo                                     folio         61

Maglarph sochn
och by                                        folio        67
Trälleborgz by                           folio        75

Tommeruph sochn
och by                                       folio        83
Störsztårph                                folio        87

Siäygria sochn och
by                                              folio        93

Hammerlöff sochn och
by                                              folio        99
Östra Wärlinge                         folio        105

Wämmerlöff sochn och
by                                             folio        109

Giylle sochn och
by                                             folio        117
Fiällenszlöff                             folio        123
Kiyrckiöping och Mellan
Kiöpingh                                  folio        129

Dallkiöpingh sochn och
by                                            folio        135
Gijszlöff sochn och
by                                            folio        141
Åkarph                                    folio        150

Böszarpa sochn och
by                                            folio        154
Södhre Wijerstad                    folio        158
Wästre Wijerstad                    folio        162

Böszarpa sochn
Lilla Markija                          folio        1661 Denna rad är överstruken. Oläslig kommentar av sentida hand i vänstermarginalen.