Skytt:Register 2

Anneszlöff sochn
Wglearph                                folio        172

Wästre Ahelstad sochn
och by                                    folio        176
Siöarph                                  folio        180
Stora Slogarp                         folio        184
Lilla Slogarph                        folio        190
Klööarph                                folio        19<...>1
Wyllighe                                folio        194

Fuglige sochn                        folio        200
Stiälarph                                folio        2061 Sista siffran oläslig.