Skytt:9-16


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Hwellinge sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Häredztårph ähr    5 hemman
1    Nillz Jbßon crono                    1
      Ränter       päninger           1:16

                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          11 3/5           32 4/5
                        giärdit C          10 2/5
                            höö                                                   4

2    Enckian ibidem crono            1
      Ränter       päninger           1:16

                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          11 2/5           32 4/5
                        giärdit C          10 3/5
                            höö                                                   4

3    Oluff Anderßon frälße            1
      Ränter       päninger           2:16

                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          11 2/5           32 4/5
                        giärdit C          10 3/5
                            höö                                                   4

4    Trulz Suenßon caniche            1
      Ränter       päninger           2:16

                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          11 4/5           33 2/5
                        giärdit C          10 4/5
                            höö                                                   5

5    Trulz Päerßon crono               1
      Ränter       päninger           1:16

                        giärdit A          10 3/5
      Vtßäde j    giärdit B          11 4/5           33 1/5
                        giärdit C          10 4/5
                            höö                                                   4

6    ähr åker, lyder till nomero 36
      vthi Huellinge, specificerat folio 1
                        giärdit A           9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 4/5           28 3/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                   –

7    ähr åker, lyder till nomero 32
      vthi Huellinge, specificerat folio 1
                        giärdit A           9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 4/5           28 3/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                   –

Tredingz träde, mull och leher
jordh.


(Karttext:)
Skiön wallz engh
Tuffwigh staag wallz engh
S<iön wa>llz <engh>1
Onyttigh måße
Skiön wallz engh
Tuffwigh stagh w<allz> engh1


1 Texten delvis dold av ett veck.