Skytt:9-16b


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Bodarpa sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Bodarph ähr     5 hemman
1    Jöns Nillßon crono                1
                        roogh                 30 ßr
      Ränter       korn                   30 ßr
                        päninger              2

                        giärdit A         28 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          28 4/5          75 1/5
                        giärdit C          18 1/5
                            höö                                                   14

2    Pär Kiyllingh crono                1
                        roogh                 20 ßr
      Ränter       korn                   20 ßr
                        päninger             1:8

                        giärdit A          16 2/5
      Vtßäde j    giärdit B          15 4/5          48 2/5
                        giärdit C          16 1/5
                            höö                                                   8

3    Jöns Hanßon crono                1
                        roogh                 20 ßr
      Ränter       korn                   20 ßr
                        päninger             1:8

                        giärdit A          16 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          15 2/5          47 2/5
                        giärdit C          15 4/5
                            höö                                                   8

4    Nillz Päerßon crono                1
                        roogh                 20 ßr
      Ränter       korn                   20 ßr
                        päninger             1:8

                        giärdit A          16 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          15 1/5          48 1/5
                        giärdit C          15 4/5
                            höö                                                   8

5    Anders Matßon crono              1
      Ränter       päninger             1:16

                        giärdit A          14 3/5
      Vtßäde j    giärdit B          12 3/5          40 2/5
                        giärdit C          13 1/5
                            höö                                                   5

6    ähr en kiyrkiejordh. brukas af förbemälte numero 1
      Ränter
                        giärdit A          1 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          1 3/5              4 3/5
                        giärdit C          1 1/5
                            höö                                                   –

Till förbemälte by ähr tredingz
träde, mull och leher
jordh.

(Karttext:)
S<k>iön wallz engh1
Skiön wallz engh1 Texten delvis dold av ett veck.