Skytt:17-26

(Rubrik:)
Skiydz häradh        Bodarpa sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Wästra Wärlinge ähr       14 hemman
1    Pär Pärßon crono            1/2
                        korn                  1 ßr
      Ränter       hafre                 5 ßr
                        päninger            19

                        giärdit A          8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          8 3/5               24
                        giärdit C          7 1/5
                            höö                                                   4

2    Hans Bååt crono                1
      Ränter       hafre                  15 ßr
                        päninger            5:20

                        giärdit A         12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          12 3/5           36 3/5
                        giärdit C          11 1/5
                            höö                                                   8

3    Ehilerdt Nillßon crono        1
                       hafre                 30 ßr
      Ränter      päninger            6:16  
                       1 täije                1:8

                        giärdit A         10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          11 1/5           32 3/5
                        giärdit C          10 3/5
                            höö                                                   8

4    Jöns Månßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          7 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           7 1/5            21 4/5
                        giärdit C           6 4/5
                            höö                                                   4

5    Bengt Päerßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           8 2/5            24 4/5
                        giärdit C          7 3/5
                            höö                                                   5

6    Pär Hanßon crono                1
      Ränter
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 1/5           36 3/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                   8

7    Oluff Trulßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A           8 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           7 4/5            24 3/5
                        giärdit C           8 1/5
                            höö                                                   5

8    Jöns Matzßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           7 4/5               25
                        giärdit C          8 2/5
                            höö                                                   5

9    Lars Jonßon crono                1/2
                        korn                20 ßr
      Ränter       päninger            2
                        skatte koen      1:24

                        giärdit A          7 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           8 1/5            23 4/5
                        giärdit C          7 4/5
                            höö                                                   5

10  Anders Hanßon crono            1/2
      Ränter       foremandz hafre 5 ßr

                        giärdit A          7 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           6 3/5            21 2/5
                        giärdit C          7 1/5
                            höö                                                   4

11  Oluff Månßon crono                1
                        hafre               15 ßr
      Ränter       päninger          3:16
                        skatte koen       1

                        giärdit A          9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B         10 1/5            29 3/5
                        giärdit C          9 3/5
                            höö                                                   8

12  Måns Suenßon crono            1/2
      Ränter       hafer                  5 ßr
                        päninger             24

                        giärdit A          6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           6 1/5           19 3/5
                        giärdit C           6 3/5
                            höö                                                   5

13  Jöns Trulßon crono                1/2
                        korn                20 ßr
                        hafre               15 ßr
      Ränter       päninger            2
                        skatte koen      1:24
                        1 täije              1:16

                        giärdit A          7 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           8 1/5            23 1/5
                        giärdit C          7 1/5
                            höö                                                   5

14  Oluff Jönßon crono                1
                        hafre                15 ßr
      Ränter       päninger           2:16
                        skatte koen       2:16

                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5            30 2/5
                        giärdit C            9 2/5
                            höö                                                   8

Tredingz träde, mull och
leher jordh.
Wäderquarnan lyder till
Bodarpa kiyrkian.
Ränter miöll        80 ßre

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön walz engh
Skiön wallz engh
Hård wallz engh
Hård wallz engh