Skytt:27-32


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Håszlööff sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Norre Håszlöff ähr    15 hemman
1    Hans Christenßon crono            1
      Ränter       päninger            3

                        giärdit A         10 3/5
      Vtßäde j    giärdit B          11 1/5           33 1/5
                        giärdit C          11 2/5
                            höö                                                   5

2    Jäppe Aßerßon crono                1
                        roog                  5 ßr
      Ränter       korn                 10 ßr
                        hafre                24 ßr
                        päninger           1:20

                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5           34 3/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                   4

3    Jöns Mickelßon crono            1
                        roug                  5 ßr
      Ränter       korn                 10 ßr
                        hafre                24 ßr
                        päninger           1:20

                        giärdit A          11 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 1/5           35 3/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                   4

4    Jöran Päreßon crono                1/4
      Ränter       hafer                  6 ßr
                        päninger            1:16
                        en skattekoo 1:16

                        giärdit A            4 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 4/5           13 1/5
                        giärdit C             3 4/5
                            höö                                                   1

5    Anders Olufßon crono            1
      Ränter       päninger              3

                        giärdit A          10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 4/5           32 2/5
                        giärdit C           11 2/5
                            höö                                                   5

6    Swen Nillßon crono                1
      Ränter       korn                 30 ßr
                        hafre                 6 ßr
                        päninger            3:2

                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 3/5             34
                        giärdit C           12 1/5
                            höö                                                   4

7    ähr afhyst crono                      1/4
      Ränter       korn                 18 ßr
                        hafre                 6 ßr
                        päninger           3:2

                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 1/5           14 2/5
                        giärdit C             4 2/5
                            höö                                                   –

8    Hans Hanßon crono                1/4
      Ränter       hafre                 6 ßr
                        päninger           1:16

                        giärdit A            4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 4/5           13 4/5
                        giärdit C             4 3/5
                            höö                                                   1

9    Swen Bonde frälße                 1/2
      Ränter       roog                 10 ßr
                        korn                 10 ßr

                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 3/5           21 3/5
                        giärdit C             7 1/5
                            höö                                                   2

10  Pär Hanßon frälße                    1
      Ränter
                        giärdit A          10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 4/5           32 2/5
                        giärdit C           11 1/5
                            höö                                                   3

11  Lars Nillßon crono                    1
                        roog                  5 ßr
      Ränter       korn                 10 ßr
                        hafre                24 ßr
                        päninger           1:16

                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5           30 4/5
                        giärdit C           10 4/5
                            höö                                                   2

12  Erich Larßon caniche                1
                        roog                  8 ßr
      Ränter       korn                  6 ßr
                        hafre                 3 ßr

                        giärdit A          10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 1/5           33 1/5
                        giärdit C           11 4/5
                            höö                                                   3

13  Lars Jönßon caniche                1
                        roog                  8 ßr
      Ränter       korn                 12 ßr
                        hafre                 6 ßr
                        päninger            3:8

                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5           34 4/5
                        giärdit C           12 1/5
                            höö                                                   4

14  Anders Anderßon crono            1
                        roog                  5 ßr
      Ränter       korn                 10 ßr
                        hafre                24 ßr
                        päninger           1:16

                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5           35 3/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                   5

15  ähr afhy<st> crono                    1/4
      Lagdher vnder präste gården
      i Sondre Håß löff.
                        giärdit A             3 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 2/5            9 4/5
                        giärdit C             3 1/5
                            höö                                                   1

Tredingz träde, mull
lehr och sandh jordh.
Och finnes jnga andra
lägen heeter till
förbemälte by.

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Onyttigh måße
Hårdh walz engh
Betes marck medh sandh backar
Skiön wallz engh
På denna sidan möter Söndra Håßlöffz egor.