Skytt:33-38b


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Rändz sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Ränd ähr        7 hemman
1    Jöns Pedherßon caniche            1
                        korn                   30 ßr
      Ränter       hafre                  2 tunner
                        päninger            4:16
                        2 täijer               3

                        giärdit A         6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          8 1/5           23 2/5
                        giärdit C          8 2/5
                            höö                                                   5

2    Påffwel Holgierßon crono        1/2
      Ränter       hafre                  2 tunner
                        päninger            2:24
                        1 täije                1:16

                        giärdit A         4 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          4 2/5           13 2/5
                        giärdit C          4 4/5
                            höö                                                   3

3    Pastoris hemmen                        1
                        giärdit A         9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B         10 1/5           29 4/5
                        giärdit C         10 2/5
                            höö                                                   8

4    Jäppe Anderßon crono            1/2
                        päninger            2:8
      Ränter       hafre                  1 tunner
                        1 täije                1:16

                        giärdit A         4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B          4 1/5           13 1/5
                        giärdit C          4 3/5
                            höö                                                   2

5    Nillz Jbßon crono                    1
                        päninger            2:16
      Ränter       hafre                  1 tunner
                        1 täije                1:16

                        giärdit A         6 2/5
      Vtßäde j    giärdit B          7 1/5           21 2/5
                        giärdit C          7 4/5
                            höö                                                   4

6    Anders Börgießon crono        1/2
                        päninger            2:8
      Ränter       hafre                  1 tunner
                        1 täije                1:16

                        giärdit A         4 3/5
      Vtßäde j    giärdit B          4 2/5           13 2/5
                        giärdit C          4 2/5
                            höö                                                   2

7    Pär Jönßon crono                    1
                        päninger            1:24
      Ränter       hafre                  1 tunner
                        1 täije                1:16

                        giärdit A         6 3/5
      Vtßäde j    giärdit B          7 4/5         22 tunner
                        giärdit C          7 3/5
                            höö                                                   4 laß

Till förbemälte by ähr tredingz träde
mull och sandh jordh.
Och fins inga andhra lägenheeter
till förbemälte by.


(Karttext:)
Hård wallz engh
Skiön wallz engh
Hårdh wal<lz> engh, fordom åker, öde <lag>dt aff sandh1


1 Texten delvis dold av ett veck.