Skytt:39-44


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Rändz sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Härmansztårph ähr        7 hemman
1    Swen Larßon crono                1
                        korn                  8 ßr
      Ränter       rough                4 ßr
                        hafre                 2 tunner
                        päninger            2

                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5             37 1/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     3

2    Mårten Trulßon crono            1
                        korn                  8 ßr
      Ränter       rough                4 ßr
                        hafre                 2 tunner
                        päninger            2

                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 4/5             37 1/5
                        giärdit C           13 3/5
                            höö                                                     3

3    Gamle Nillz Pedherßon frälße    1/2
      Ränter       roug                  6 ßr
                        hafre                 2 tunner
                        päninger           6

                        giärdit A             9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 3/5             25 3/5
                        giärdit C             8 4/5
                            höö                                                     2

4    Pär Holgierßon frälße                    1/2
                        korn                  1 tunner
      Ränter       hafre                 2 tunner
                        päninger           4:16

                        giärdit A            9 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 3/5             25 2/5
                        giärdit C            8 2/5
                            höö                                                     2

5    Nillz Pedherßon frälße                 1/4
                        korn                   3 ßr
      Ränter       hafre                  1 tunner
                        päninger            2:16

                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            3 2/5                13
                        giärdit C            3 4/5
                            höö                                                     1

6    Larsz Mattzßon caniche               1/2
                        korn                  6 ßr
      Ränter       rough                6 ßr
                        hafre                 2 tunner
                        päninger           2:20

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 1/5                28
                        giärdit C            8 2/5
                            höö                                                     2

7    Jäppe Pedherßon frälße                1
      Ränter       roug                  40 ßr
                        hafre                 3 tunner
                        päninger           1:8

                        giärdit A           16 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           15 1/5             47 3/5
                        giärdit C           16 1/5
                            höö                                                     6

Tredingz träde, mull och leher jordh.
Och finnes inga andra lägen-
heeter till förbemälte by.

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Hård waalz engh
Sanck och tuffwigh stagh wallz engh