Skytt:51-56


(Rubrik:)
Skiydz härad            Store Hammar sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Store Hammar ähr        hemman
1    Nillz Jbßon caniche                1
      Ränter       päninger            3

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            5 3/5           18 1/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                   6

2    Pär Päerßon caniche                1/4
      Ranter       päninger            :24

                        giärdit A           2 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            2 1/5             7 2/5
                        giärdit C            2 3/5
                            höö                                                   4

3    Anders Jönßon frälße            1/2
      Ränter       korn                 40 ßr
                        hafre                12 ßr

                        giärdit A            3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 4/5          11 2/5
                        giärdit C             3 4/5
                            höö                                                   4

4    Pär Holgierßon crono            1/2
      Ränter       päninger            1:16

                        giärdit A           3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           3 3/5               11
                        giärdit C           3 3/5
                            höö                                                   4

5    Knut Larßon crono                1/2
      Ränter       päninger            2:13

                        giärdit A           3 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            3 4/5           10 2/5
                        giärdit C            3 1/5
                            höö                                                   4

6    Nillz Söneßon caniche            1/2
      Ränter       päninger            4:16

                        giärdit A           4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            3 2/5              12
                        giärdit C            3 4/5
                            höö                                                   4

7    Oluff Börgeßon caniche        1/16
      Ränter       päninger            :24

                        giärdit A           1 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            1 1/5             3 3/5
                        giärdit C            1 1/5
                            höö                                                   2

8    Jöns Gunnarßon caniche          1/2
      Ränter       päninger            3

                        giärdit A           4 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            3 3/5           11 1/5
                        giärdit C            3 2/5
                            höö                                                   4

9    Hans Olufßon caniche             1/2
      Ränter       päninger            3:12

                        giärdit A           4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 1/5              12
                        giärdit C            3 2/5
                            höö                                                   4

10  Pär Anderßon caniche            1/4
      Ränter       hafre                6 ßr

                        giärdit A            2 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 1/5           8 2/5
                        giärdit C             2 2/5
                            höö                                                   4

11  Larsz Bengtßon caniche            1
      Ränter       päninger            6

                        giärdit A           9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            8 1/5           26 3/5
                        giärdit C            8 3/5
                            höö                                                   5

12  Nillz Matßon crono                    1
      Ränter       päninger            3:12

                        giärdit A           8 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 1/5           25 2/5
                        giärdit C            7 3/5
                            höö                                                   5

13  Jöns Larßon caniche                   1/4
      Ränter       päninger            2:14

                        giärdit A            3 1/5
      Vtßäde j    giärdit B                3               9
                        giärdit C            2 4/5
                            höö                                                   4

Tredingz träde, mull
och sand jordh.

Wäderquarnen lyder till
borgemäster Hans Hindrichßon
i Malmö, ränter miöl            40 ß


(Karttext:)
Tuffwigh stagh wallz engh
Tuffuigh skiön wallz engh
Hårdh wallz engh, föörgången aff sandh