Skytt:57-60


(Rubrik:)
Skiydz härad            Store Hammar sochn


Notarum explicatio                                     Vtsäde     Höö
                                                                    Tuner       Laaß
Lille Hammar ähr        hemman
1    Oluff Jbßon frälße                    –
                        korn                  30 ßr
      Ränter       päninger            1:22

                        giärdit A             3 4/5
      Vtsäde j     giärdit B             2 4/5          19 2/5
                        giärdit C             7 3/5
                        giärdit D             5 1/5
                            höö                                                     5

2    Larsz Knutßon caniche            –
      Ränter       päninger            2:4
                       1 täije                1:16

                        giärdit A             3 2/5
      Vtsäde j     giärdit B             2 1/5          18 1/5
                        giärdit C             7 2/5
                        giärdit D             5 1/5
                            höö                                                     5

3    Åke Anderßon crono             1/2
      Ränter       päninger            2

                        giärdit A             3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 1/5          20 4/5
                        giärdit C             8 3/5
                        giärdit D             5 1/5
                            hoo                                                     5

4    Oluff Jönßon crono                –
                        hafre                  3 ßr
      Ränter       päninger            :15

                        giärdit A             1 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             1 1/5            8 4/5
                        giärdit C             3 3/5
                        giärdit D             2 1/5
                            höö                                                     2

5    Jäppe Jönßon crono                 –
      Ränter       päninger            3:16

                        giärdit A             2 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             1 2/5            9 1/5
                        giärdit C             3 4/5
                        giärdit D             1 3/5
                            höö                                                     2

6    Oluff Nilßon frälße                1/4
      Ränter       päninger            2:14

                        giärdit A             1 2/5
      Vtßäde j    giärdit B              4/5              6 1/5
                        giärdit C             2 1/5
                        giärdit D             1 4/5
                            höö                                                     1

7    Hindrich Jonßon caniche        1/4
                        hafre                  6 ßr
      Ränter       päninger             :24

                        giärdit A             1 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             1 1/5            7 3/5
                        giärdit C             3 2/5
                        giärdit D             1 2/5
                            höö                                                     2

8    Jöns Jbßon caniche                1/8
                        hafre                  6 ßr
      Ränter       päninger            1:16

                        giärdit A               1
      Vtßäde j    giärdit B              3/5               5
                        giärdit C             1 4/5
                        giärdit D             1 2/5
                            höö                                                     1

9    Trulz Jönßon caniche            1/8
      Ränter       päninger             :7

                        giärdit A             1 2/5
      Vtßäde j    giärdit B               1             4 7/10
                        giärdit C             1 4/5
                        giärdit D              1/2
                            höö                                                     1

10  Pär Pärßon frälße                    1/8
                        hafre                  6 ßr
      Ränter       päninger             :24

                        giärdit A            1 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             1 3/5           6 3/5
                        giärdit C             1 4/5
                        giärdit D             1 2/5
                            höö                                                     1

11  Nillz Olufßon crono                1
      Ränter       päninger             6

                        giärdit A            3 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             2 4/5           17 4/5
                        giärdit C             6 3/5
                        giärdit D             5 1/5
                            höö                                                     5

Tredingz träde, mull och
sandh jordh.
Fiske watn medelmåtigt
Mulebete godt.

(Karttext:)
Betes marck till byn.
Skiön wallz engh
Tuffwigh hårdh wallz engh