Skytt:75-82


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Trälleborgh


Notarum explicatio                                        Vtsäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Trälleborg by. Her specificerade
dem som hafua åker och ängh
att bruka.
1    Pastoris hemman                     1
                        giärdit A            10 4/5
                        giärdit B                6
      Vtßäde j    giärdit C              7 1/5           22 1/10
                        vreten D              4 4/5
                        werten F                2
                        werten H             1 3/5
                            höö                                                      

2    Jäppe Nillßon i Hämmingsten    1
                        giärdit A              7 4/5
      Vtßäde j    giärdit B                  5             20 3/5
                        giärdit C              7 4/5
                            höö                                                      

3    Söffren Anderßon                        1
                        giärdit A               10
                        giärdit B                5
      Vtßäde j    giärdit C                10             33 2/5
                        wreten M             2 3/5
                        wreten N             3 4/5
                        wreten P             2 tunner
                            höö                   
Leygd ifrån
en man i Landz
crona.1

4    Lars Päerßon                                1
                        giärdit A              6 1/5
      Vtßäde j    giärdit B                  5              17 1/5
                        giärdit C                  6
                            höö

5    Anders Nillßon Lålycke               1
                        giärdit A              2 4/5
      Vtßäde j    giärdit B                  5               9 4/5
                        giärdit C                  2
                            höö

6    Christen Suenßon i Kiöpinge        1
                        giärdit A              6 1/5
      Vtßäde j    giärdit B               4 1/5               17
                        giärdit C                  5
                        wreten P               1 3/5
                            höö

7    Ährland Nillßon                           1
                        giärdit A                  6
      Vtßäde j    giärdit B                  –              12 1/5
                        giärdit C                  5
                        wreten Q               1 1/5
                            höö

8    Mårten Nillßon                             1
                        giärdit A                 6
      Vtßäde j    giärdit B                  3                 15
                        giärdit C                 6
                            höö

9    Holgier Jönßon                            1
                        giärdit A                 6
      Vtßäde j    giärdit B                  3              15 4/5
                        giärdit C               6 4/5
                            höö

10  Hans Mårtenßon                           1
      Lars Olufßon
                        giärdit A              2 3/5
      Vtßäde j    giärdit B               4 1/5            11 1/5
                        giärdit C               4 2/5
                            höö

11  Hans Raßmußon                            1
                        giärdit A              6 1/5
      Vtßäde j    giärdit B                  4              15 1/5
                        giärdit C                  5
                            höö

12  Mickell Skoug                                1
                        giärdit A              5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B               6 1/5            21 4/5
                        giärdit C                 10
                            höö

13  Jöns Knutßon i Tougeruph            1/2
                        giärdit A             6 tunner
      Vtßäde j    giärdit B               1 2/5               11
                        giärdit C               3 3/5
                            höö

14  Jöns Olufßon                                1/2
                        giärdit A              4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B               2 2/5            10 2/5
                        giärdit C               3 3/5
                            höö

15  Oluff Jönßon                                1/2
                        giärdit A              8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B               3 3/5            17 1/5
                        giärdit C               4 3/5
                            höö

16  Malmöe hospitals jordh
      Vtßäde j    giärdit A              20 4/5
                        wreten E               4 3/5            25 2/5

17  Anders Päerßon
      Vtßäde j    wreten P               3 4/5
                        wreten L                 3                 6 4/5
                               höö                                                        4

18  Christen bagare
      Vtßäde j    wreten P                  2
                        wreten O               1 3/5            3 3/5
                               höö                                                        3

19  Jöns Walbyes häygdh    vtßäde G                  12

20  Jngebor Lars Håkans häygd vtßäde J           4 1/5         3

21  Lars Castens häygd     vtßäde K                     4            2

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Mickel Skougz quarn. Ränter till cronan päninger 1:16
Pastoris quarn vthi Skåhnör. Ränter till cronan päninger 1:16
Anders Päreßons. Ränter till cronan päninger :24
Söfren Anderßons. Ränter till cronan 1:16
Christen bagares. Ränter till cronan 1:16


1 Skrivet till vänster i notarum explicatio och avser wreten N.