Skytt:75-82b


(Baksida:)
80. 82. 75. 77.
Trelleborgs stad 1661.1


1 Senare tillägg.