Skytt:83-86


(Rubrik:)
Siydz häradh1        Tommerup sochn


Notarum explicatio                                        Vtsäde    Höö
                                                                       Tunner    Laß
Tommeruph ähr     6 hemmen
1    Anders Joenßon frälße                1
      Ränter       korn                   40 ßr
                        päninger            4:16

                        giärdit A            14 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            12 2/5            36 4/5
                        giärdit C             9 3/5
                            höö                                                       4

2    Anders Matzßon crono                1
      Ränter       korn                   30 ßr
                        hafre                   5 ßr
                        päninger             3

                        giärdit A            12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            10 4/5               33
                        giärdit C             9 4/5
                            höö                                                       4

3    Pastoris gardh
                        giärdit A            19 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            17 1/5            52 3/5
                        giärdit C            16 1/5
                            höö                                                       8

4    Jöns Hanßon crono                    1/4
      Ränter       korn                     2 ßr
                        hafre                   5 ßr
                        till kiyrkan päninger :12

                        giärdit A             5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 3/5               14
                        giärdit C             3 3/5
                            höö                                                       2

5    Anders Nillßon crono                1/4
      Ränter       päninger              1

                        giärdit A             4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B                4               12 1/5
                        giärdit C             3 4/5
                            höö                                                       2

6    Pär Päerßon frälße                    1/4
      Ränter       päninger             1:16

                        giärdit A             2 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 1/5              9 1/5
                        giärdit C             3 1/5
                            höö                                                       1

Tredingz träde, mull och
sandh jordh.

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Stööerstårpa ägor
Sandh backer


1 Fel för Skiydz häradh.