Skytt:87-92


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Tommerup sochn


Notarum explicatio                                        Vtsäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Störsztårph ähr        9 hemmen
1    Nillz Jönßon crono                    1/2
      Ränter       korn                   20 ßr
                        hafre                   6
                        päninger            1:16

                        giärdit A             5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             5 1/5             16 1/5
                        giärdit C             5 1/5
                            höö                                                       3

2    Pär Anderßon frälße                    1
      Ränter       korn                   40 ßr
                        hafre                  10 ßr

                        giärdit A            14 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            12 4/5           37 1/5
                        giärdit C            10 1/5
                            höö                                                       6

3    Jäppe Anderßon frälße                1/8
      Ränter       korn                    6 ßr
                        päninger             :18

                        giärdit A             4 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 1/5           10 1/5
                        giärdit C             2 4/5
                            höö                                                       1

4    Jöns Åkeßon caniche                    1/2
      Ränter       korn                   20 ßr
                        hafre                 7 1/2 ßr
                        päninger              2

                        giärdit A             5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 3/5               15
                        giärdit C             3 4/5
 
5    Anders Pärßon frälße                    1/4
      Ränter       roogh                  3 ßr
                        korn                    3 ßr
                        hafre                   6 ßr

                        giärdit A             3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 1/5             9 1/5
                        giärdit C             2 1/5
                            höö                                                       2

6    Anders Päerßon frälße                    1/8
      Ränter       päninger               :12

                        giärdit A             2 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             2 1/5             6 2/5
                        giärdit C                2
                            höö                                                       1

7    Trullz Pärßon crono                        1/2
      Ränter       korn                   20 ßr
                        päninger            1:8

                        giärdit A             5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             5 1/5           15 1/5
                        giärdit C             4 1/5
                            höö                                                       4

8    Lars Bondeßon frälße                    1/4
      Ränter       hafre                  20 ßr
                        päninger              5

                        giärdit A             3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 1/5             10
                        giärdit C                3
                            höö                                                       2

9    Anders Olufßon caniche                1/2
      Ränter       päninger              5

                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             5 2/5           15 4/5
                        giärdit C             4 3/5
                            höö                                                       3

Tredingz träde, mull och leher
jordh.

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Sanck hård wallz engh
Betes marck